GŁÓWNY CMENTARZ W JELENIEJ GÓRZE

Numeracja grobów na Internetowej Mapie Cmentarzy służy wyłącznie celom ich lokalizacji w terenie, w związku z tym może być rozbieżna z ewidencją grobów w Księgach Osób Pochowanych BOK Cmentarzy Komunalnych. Dokumentacja fotograficzna grobów dołączona do Internetowej Mapy Cmentarzy jest realizowana jednorazowo, przy pierwszym wpisie - nie dokonuje się aktualizacji zdjęć
loading
Skala 1: